Uudised

MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma

07.08.2019

Juuli lõpus sai Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast taotlusvoorust positiivse rahastamisotsuse MTÜ Postitee projekt „Postitee koostöövõrgustiku jätkusuutliku juhtimis- ja finantseerimismudeli väljatöötamine“.

Piirkonnal, mida läbib Eesti üheks kaunimaks hinnatud asfalttee, on tänaseks välja kujunenud oma identiteet, siin toimetab terve hulk värvikaid teenusepakkujaid ning põimuvad kogukonna ja avaliku sektori ühised huvid. Samas on vaja piirkonna potentsiaali kasutamisele ja koostöövõrgustiku arengule hoogu anda, ning just neid võimalusi käivitatud projekt otsib. 

Jätkusuutliku finantseerimismudeli mõiste hõlmab ühelt poolt koostööd avaliku sektoriga - näiteks millist kohalikule omavalitsusele vajalikku avalikku teenust saaks ühing osutada,“ selgitas MTÜ Postitee juhatuse liige Reeli Kork. „Teise olulise valdkonnana peame siin silmas kõikvõimalikke teenuseid, mida ühing oma tegevuse majandamiseks suudaks pakkuda - näiteks pakettreiside koostamine ja müük, koolitused, ühisturundus, piirkonna sümboolikaga meenete väljatöötamine ning turustamine, abi liikmetele projektitaotluste koostamisel jms. Lühidalt öeldes – äriplaani.“

Jätkusuutliku juhtimismudeli mõiste koondab nii ühingu sise- kui väliskommunikatsiooni, aga ka juhatuse enda töö korraldamist. „Tõenäoliselt ei hakka ühingu juhtimine lähiajal olema kellegi täiskohaga töö, küll aga on Eestiski häid näiteid mittetulundusühingute juhtimismudelitest, mis kasutavad nn rotatsiooni põhimõtet,“ täpsustas Reeli Kork. „Näiteks on juhatuses 5-7 liiget, kellest omakorda üks võtab juhatuse esimehe vastutuse 2 aastaks, seejärel annab teatepulga üle järgmisele vms. Nii maandatakse ühe-kahe õhinapõhise liidri läbipõlemise riski.“

Hajaasustuse eripärast ja suure osa MTÜ Postitee liikmete püsielukohast tulenev suhtlus vajab teistsugust lähenemist kui linnaasumis.
„Inimeste töörütmid on väga erinevad - nii sobiksid füüsilisteks  kokkusaamisteks kohalike omavalitsuste, muuseumite jt avaliku sektori esindajatele paremini tööpäevad; neile piirkonna teenusepakkujatele, kes käivad põhitööl ja elavad Tartus, Põlvas või kaugemalgi - pigem õhtud ja nädalavahetused,“ analüüsis Reeli Kork. Üheks lahenduseks võiks olla kasutada nõupidamiste läbiviimiseks kaasaegseid IT-rakendusi nagu Skype-koosolekud, Drive-foorumid vms.

Projekti tegevuste elluviimisse on kaasatud välise eksperdina Mai Timmi. Projekti esimeses etapis, augusti lõpus viiakse läbi fookusgrupi intervjuu, selgitamaks välja avaliku sektori ootused Postitee arengule ja MTÜ Postiteele rollile selles, ning nägemus Postitee arengupotentsiaalist. Järgmises etapis toimuvates töötubades kaardistatakse ühingu tänase juhtimis- ja finantseerimismudeli kitsaskohad, analüüsitakse erinevaid võimalikke mudeleid ning leitakse just Postiteele sobivaim. 

Projekti maht on 4000 eurot, taotleja omaosalust selles voorus ei nõuta. Projekti tulemusena valmib k.a novembris tegevuskava, mis on sisendiks järgmistesse, nn põhiprojektide voorudesse. Erinevaid võimalusi pakuvad selleks peale KÜSK-i ka Avatud Eesti Fond jt.

Hetkel 15 piirkonna teenusepakkujat ja kogukonna liiget ühendav MTÜ Postitee on olnud käesoleva aasta alguses allkirjastatud Ühiste kavatsuste protokolli Postitee korrashoiuks ja arendamiseks” üks eestvõtjaid.

KÜSK (Kodanikuühenduste Sihtkapital) toetab Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorude kaudu  tegevusi, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada.

Lisainfo:
Reeli Kork
MTÜ Postitee juhatuse liige
Tel 521 9018
reeli.kork@gmail.com 

Vanemad uudised


11.10.2021 - Postiteest saab üheks päevaks Kostitee: Päeval kell 10.00 algab laat. - Saagikoristusjärgne rahvalik kauplemine ...
14.06.2021 - Kärajad võtavad luubi alla Postitee homse ja ülehomse päeva: Neljapäeval, 17. juunil kell 18 Varbuse muusikamõisas algavatel ...
09.06.2021 - Kõivualutse laadalised paljastavad Postitee uue Posti: Sel laupäeval, 12. juunil toimub Postitee Ihamaru lõigul kaheksandat ...
19.05.2021 - Postitee kutsub taas pillerkaaritama: Laupäeval, 5. juunil on aeg tulla seiklema Eesti kaunimale teele, ...
08.04.2021 - Ihamarus avatakse Richard Rohu mälestuspink: Esmaspäeval, 12. aprillil kell 18 tähistatakse Ihamarus Richard Rohu ...
12.09.2020 - RMK lükkas puhkemetsa raie rahva survel edasi: RMK plaanis alustada esmaspäevast Kagu-Eesti ühes armastatumas ...
14.05.2020 - Postitee sai oma margi: Täna, 14. mail ilmuvatel Eesti Posti EUROPA sarja vanade postiteede ...
18.03.2020 - Postitee koostöövõrgustik asub Aktiivsete Kodanike Fondi toel välja töötama turunduskontseptsiooni ja tegevuskava: Veebruari lõpus sai Islandi, Liechtensteini ja Norra toetatud Aktiivsete ...
06.02.2020 - Ihamaru külamajas linastub värske menufilm "Talve": Pühapäeval, 9. veebruaril algusega kell 17 saab Ihamaru külamajas ...
08.01.2020 - Masinahall on Eesti muuseumide 2019. aasta auhindade nominent: Eesti Maanteemuuseumi eelmisel suvel avatud ekspositsioon Masinahall ...
15.11.2019 - Ajaloolise Postitee viimane lõik läbis innovaatilise taastusremondi : Täna, 15. novembril 2019 avati Varbusel sümboolselt Postitee ...
08.11.2019 - Su nägu kõlab JUBA tuttavalt – salongikontserdid Varbuse Muusikamõisas.: Varbuse Muusikamõisas tulevad novembris-detsembris esinema uued ja ...
15.09.2019 - Kalapääs Tille veski juures avas kaladele rännutee Ahja jõel: Pärast viimase takistuse eemaldamist Põlvamaal Tille veski juures on ...
07.08.2019 - MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma: Juuli lõpus sai Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) Vabaühenduste ...
24.07.2019 - Maanteemuuseumi uus näitus „Masinate valitsemine“ tagab elamuse ja ühendab põlvkondi.: Maanteemuuseum avas 20. juulil Põlvamaal elamusliku näituse “Masinate ...
16.07.2019 - Eesti Maanteemuuseum avab 20. juulil miljoninäituse “Masinate valitsemine”: 20. juulil kell 12 avatakse Eesti Maanteemuuseumi uues masinahallis ...
12.07.2019 - Viia-Jaani talus toimub labürindipäev: Sel laupäeval toimub Viia-Jaani talu kiviringide vahel ja ümberkaudsetes ...
04.07.2019 - Postitee arvati riikliku looduskaitse alt välja: Vabariigi valitsus võttis täna vastu eelnõu Liiva-Varbuse maanteelõigu ...
28.06.2019 - Uudiseid Postitee taastusremondist: Rõõm on teatada, et Postitee sellesuvised remonditööd kulgevad ...
10.06.2019 - Teetööd Postiteel: Sellesuvised teetööd Postiteel on jõudmas järgmiste tähisteni, ...