Ühiste kavatsuste protokoll Postitee korrashoiuks ja arendamiseks

Reedel, 15. veebruaril 2019 allkirjastasid Maanteeamet, Keskkonnaamet, RMK, kohalikud omavalitsused ja MTÜ Postitee Eesti Maanteemuuseumis toimuval koostöökonverentsil "Postitee kui piiride nihutaja" ühiste kavatsuste protokolli Postitee korrashoiuks ja arendamiseks.

Koostöö sündis ligi kaks aastat tagasi Keskkonnaameti poolt kokku kutsutud Postitee ühiskomisjoni töörühmas, kuhu kuuluvad kõik eelnimetatud osapooled. Üsna töö alguses püstitas  töörühm küsimuse - mis on erinevate, Postiteega seotud osapoolte ühine huvi? Arutelude tulemusena sõnastati see järgmiselt: soov ühiselt kaitsta, säilitada, arendada ja tutvustada Põlvamaal asuvat ajaloolis-kultuurilist Postiteed ja sellega kaasnevat kõrge esteetilise väärtusega kultuurmaastikku, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele.

“Postitee on üsna mitmes mõttes eriline,” rõhutas Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt. “Ning selles, et erinevad ametkonnad ja kohalik kogukond suudavad lisaks dialoogile ka ühistes eesmärkides ja sammudes kokku leppida, on kogu piirkonna arengu võti.”

Link dokumendile: Ühiste kavatsuste protokoll Postitee korrashoiuks ja arendamiseks

Konverentsi ettekanded (slaidid) >>

Meediakajastusi:

-Videolugu AK põhisaates Riik, omavalitsused ja kogukond jätkavad ühiselt ajaloolise Postitee kaitsmist 17.02.19 
-Videolugu Lõuna-Eesti Postimehes Postitee pürgib Lõuna-Eesti keskseks turismiteeks

-Raadio Kuku intervjuu Kadri Valneriga: Postitee koostöölepe. 15.02.19

-Ühiste kavatsuste protokoll loob Postitee arendamisele tugeva vundamendi (Eesti Maanteemuuseumi koduleht)
-Postiteest saab Eesti esimene miljöötee (Võru valla koduleht)
-Postitee suund on areneda miljööteeks, mille rütm on rahulikum (Võrumaa Teataja 23.02.19)

-Valmiv püsinäitus paljastab masinate ülemvõimu (Lõuna-Eesti Postimehe vidolugu)
-Maanteemuuseumi näitusehalli tuleb 120 tonni tehnikat (AK videolulugu 18.02.19)
-Suvel saab Maanteemuuseumis vaadata Ida-Euroopa suurimat tee-ehitus-masinate kollektsiooni (ERR raadiouudised 18.02.19)
-Maanteemuuseum avab suvel miljoninäituse "Masinate valitsemine" (auto.pub)
-Maanteemuuseumi uut näitust hakkavad mõtestama sisepõlemismootoritest tootemipuud (auto.pub)

-Fotod Postitee koostöökonverentsist ja ÜKP allkirjastamisest (Facebook)