MTÜ Postitee põhikiri, nimekiri, liikmeks astumise avalduse vorm

MTÜ Postitee liikmeks võib olla iga füüsiline ja juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb juhatusele esitada kirjalik avaldus.

MTÜ Postitee põhikiri pdf
MTÜ Postitee liikmete ja juhatuse liikmete nimekiri 2022
 xlsx
 

MTÜ Postitee üldkoosoleku protokoll 28.12.11 (väljavõte, liikmemaksu kehtestamine) docx
MTÜ Postitee liikmeks astumise avalduse vorm docx

RT: Mittetulundusühingute seadus link