RMK on Postiteel suunanud raiesse uued KAH-metsad, kokku 33 ha suurusel maatükil. Kõik nimatatud metsad kuulusid aastatel 1981-2017 Liiva-Varbuse maanteelõigu looduskaitsealasse. RMK ootab kohaliku kogukonna tagasisidet kuni 23. augustini.

Asjassepuutuvad dokumendid:

1.
Postitee Liiva-Intsupalu riigimetsa kirjeldus
RMK kaaskiri

2.
Postitee Voorepalu riigimetsa kirjeldus
RMK kaaskiri

3.
PEM halduskohtu kaebused
Kaebus 29. november 2021
Kaebuse täiendus 21. jaanuar 2022