Looduskeskkond

 
Postitee asub Lõuna-Eestile omasel looduslikult vaheldusrikkal maastikul. Teel liikudes avaneb mõlemale poole tähelepanuväärselt ilusaid vaateid, reljeefi ilmestavad Voorepalu mõhnastik, mis kulgeb Liivalt Karilatsini ja Tilleorg.
 
Postitee ajalooline teemaastik on nõukogude perioodil looduskaitse alla võetud.   1981. a on moodustatud selleks otstarbeks Liiva-Varbuse maastikukaitseala, mille kaitse eesmärk on säilitada nimetatud maanteelõik koos kahepoolse 50 m laiuse loodusliku ja rajatud haljastusega. Postitee piirkonda jäävad veel Liiva metsa vääriselupaik, Ihamaru looduskaitseala, Palojärve hoiuala, Ahja ja Hilba jõe hoiuala ning Tilleoru maastikukaitseala, 
 
Voorepalus ootavad rändajat RMK hoole all olev Voorepalu piknikukoht ja 0,5 km pikkune Põrgurada. 4,5 km pikkune Tilleoru matkarada läbib erinevad metsatüübid ja jõuab veerohke Merioone allikani. Omapäi rändaja võib aga ootamatult sattuda ehedale külapeole, hooajal metsast kaasa viia korvitäie seeni või marju.