27.11.2015 Postitee arenguseminari materjalid

Reedel, 27. novembril toimus Eesti Maanteemuuseumis Postitee esimene arenguseminar, kus räägiti Postitee uuendatava strateegia põhilisematest suundadest ning selle positsioonist Kagu-Eesti tegevuskavas. Paneeldiskussioonis arutati koostöövõimalusi erinevate osapoolte vahel ning lõpetuseks tutvuti Eesti Kunstiakadeemia tudengite poolt kujundatud Postitee paviljonide eskiislahendustega.

Kolme maakonda ning seitset valda ühendavat vana Tartu-Võru maanteed ehk ajaloolist Postiteed on hinnatud Eesti kõige kaunimaks asfaltteeks. Ott Rätsep MTÜ-st Postitee andis kohaletulnutele ülevaate senistest tegemistest ning tõstatas küsimuse, kuidas siduda Postiteed piirkonnaga laiemalt. Näiteks loodetakse, et kolme aasta pärast on Postiteel ja sellega seonduvatel ettevõtetel stabiilne külastatavus ning aastas toimuks kuni kolm rahvusvahelise kõlapinnaga üritust. Kümne aasta pärast loodetakse olla Lõuna-Eesti kultuuriregiooni külastavate turistide esimene valik.

Põlva maavanem Ulla Preeden rääkis Kagu-Eesti tegevuskavast ning koostöövõimalustest maavalitsusega. "Postitee on kindlasti üks maakonna visiitkaarte, mille kaudu puutuvad kokku nii avalik sektor, turismiettevõtlus kui ka kohalik tasand," rääkis Preeden ning tõi eelkõige esile Eesti Maanteemuuseumi kujunemise Põlvamaa üheks olulisemaks turismiobjektiks.

Paneeldiskussioonis arutati edasistest tegevusvõimalustest seoses Postiteega. Räägiti nii kergliiklustee rajamisest kui viidasüsteemi korrastamisest. Omavalitsusjuhid leidsid, et Postitee on kahtlemata oluline, kuid algatus seda arendada peaks tulema siiski Postitee eestvedajate endi poolt, mida omavalitsused siis vastavalt võimalustele toetada saaksid.

Lõpetuseks tutvustasid Eesti Kunstiakadeemia tudengid oma ideid ja eskiislahendusi, millega lõunaeestlasliku kuppelmaastikuga Postiteed täiendada võiks. Projekt sai alguse kevadel ning üliõpilaste ülesandeks oli luua paviljoni, vaateplatvormi või mingi muu peatuspaiga ja maastikuga seostatud installatsioon.

Arenguseminaril osalesid lisaks MTÜ Postitee eestvedajatele kohalike omavalitsuse juhid, turismivaldkonna esindajad, maavalitsuse, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Maanteeameti esindajad ning paljud teised koostööpartnerid.

Arenguseminar toimus Ühisnädala raames, projekti rahastasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Ettekanded:
MTÜ Postitee juhatuse ettekanne: Eile, täna, homme , SlideShare
SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Angela Järgi ettekanne, SlideShare

EKA tudengite ideed ja eskiisid:
1. POSTITEE PAVILION, SlideShere
2. POSTITEE, SlideShere
3. PORTAL, SlideShere
4. VIIS, SlideShere
5. Tree House, Camera Obscura, Colour Cube, SlideShere
6. Postitee II, SlideShere

Lisainfo:

Ott Rätsep
juhatuse liige, MTÜ Postitee
E-mail: otto@image.ee

Reeli Kork
juhatuse liige, MTÜ Postitee
E-mail: reeli.kork@mnt.ee