Uudised

Postitee koostöövõrgustik asub Aktiivsete Kodanike Fondi toel välja töötama turunduskontseptsiooni ja tegevuskava

18.03.2020

Veebruari lõpus sai Islandi, Liechtensteini ja Norra toetatud Aktiivsete Kodanike Fondilt (ingl. k Active Citizens Fund, edaspidi ACF; www.acf.ee) positiivse rahastamisotsuse MTÜ Postitee taotlus „Postitee koostöövõrgustiku sise- ja väliskommunikatsiooni kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine“. Projekti kogumaksumus on 12 037 eurot ja lõpptähtaeg aprillis 2021.

„Projekti algus oli planeeritud k.a aprilli keskpaika. Vaatamata hetkel Eestis ja kogu maailmas toimuvale ei näe me esialgu põhjust ettevalmistavate tegevuste edasilükkamiseks,“ arvas MTÜ Postitee juhatuse liige Reeli Kork. 

Käivituva, ACF-projekti sisend tuleneb otseselt 2019. aastal KÜSK toel elluviidud projekti „Postitee koostöövõrgustiku jätkusuutliku juhtimis- ja finantseerimismudeli väljatöötamine“ järeldustest ja ettepanekutest. Mullu lõppenud projekti raames selgitati välja nii avaliku sektori kui kogukonna ootused Postitee koostöövõrgustikule, sõnastati peamised arengusuunad ja seati fookus vajadusele töötada välja piirkonna turunduskontseptsioon ja võrgustiku tegevuskava aastateks 2021-2023. Nende eesmärkide täitmise poole uue projekti abil liikuma hakataksegi.

2020.-2021. aastal elluviidava projekti tegevused viiakse läbi töötubade ja konsultatsioonide  vormis, vajadusel kasutatakse ka veebipõhist tööplatvormi (Skype, Google Drive). Projekti kaasatakse arendustegevuste ekspert ja kommunikatsiooniekspert, vabatahtliku tööga panustavad ühingu juhatuse ja võrgustiku liikmed ning projekti partnerid.

Projekti oodatavateks tulemusteks on tõhusamalt toimiv Postitee koostöövõrgustik, suurenenud võrgustiku liikmete arv, toimivad partnerlussuhted teiste sektoritega, kasutusele võetud võrgustiku tegevuse mõju hindamise metoodika ja vabaühenduse suurenenud võimekus täita talle pandud ootust - piirkonna turundaja ja kogukonna võimestaja rolli.

Projekti tulemused on omakorda sisendiks jätkutegevustele, milleks on kaasaegse turundusplatvormi loomine (Postitee uus koduleht koos kaasaegsete rakendustega), turundustegevuste ellurakendamine (sh turundusüritused jm -instrumendid) ning uued koostöötegevused ja -programmid, mis tulenevad projekti käigus loodud ja tugevdatud partnerlussidemetest.

MTÜ Postitee partnerid selle projektis on Kanepi vallavalitsus ja MTÜ Ihamarulased.

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis.

Kümmet protsenti riigile määratud kogueraldisest kasutatakse igas abisaaja riigis kodanikuühiskonna programmi tarbeks. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl. k Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Eestis on Aktiivsete Kodanike Fondi fondioperaatoriks Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

          

Lisainfo
Reeli Kork
MTÜ Postitee juhatuse liige
Tel 521 9018
reeli.kork@gmail.com

 

Vanemad uudised


11.10.2021 - Postiteest saab üheks päevaks Kostitee: Päeval kell 10.00 algab laat. - Saagikoristusjärgne rahvalik kauplemine ...
14.06.2021 - Kärajad võtavad luubi alla Postitee homse ja ülehomse päeva: Neljapäeval, 17. juunil kell 18 Varbuse muusikamõisas algavatel ...
09.06.2021 - Kõivualutse laadalised paljastavad Postitee uue Posti: Sel laupäeval, 12. juunil toimub Postitee Ihamaru lõigul kaheksandat ...
19.05.2021 - Postitee kutsub taas pillerkaaritama: Laupäeval, 5. juunil on aeg tulla seiklema Eesti kaunimale teele, ...
08.04.2021 - Ihamarus avatakse Richard Rohu mälestuspink: Esmaspäeval, 12. aprillil kell 18 tähistatakse Ihamarus Richard Rohu ...
12.09.2020 - RMK lükkas puhkemetsa raie rahva survel edasi: RMK plaanis alustada esmaspäevast Kagu-Eesti ühes armastatumas ...
14.05.2020 - Postitee sai oma margi: Täna, 14. mail ilmuvatel Eesti Posti EUROPA sarja vanade postiteede ...
18.03.2020 - Postitee koostöövõrgustik asub Aktiivsete Kodanike Fondi toel välja töötama turunduskontseptsiooni ja tegevuskava: Veebruari lõpus sai Islandi, Liechtensteini ja Norra toetatud Aktiivsete ...
06.02.2020 - Ihamaru külamajas linastub värske menufilm "Talve": Pühapäeval, 9. veebruaril algusega kell 17 saab Ihamaru külamajas ...
08.01.2020 - Masinahall on Eesti muuseumide 2019. aasta auhindade nominent: Eesti Maanteemuuseumi eelmisel suvel avatud ekspositsioon Masinahall ...
15.11.2019 - Ajaloolise Postitee viimane lõik läbis innovaatilise taastusremondi : Täna, 15. novembril 2019 avati Varbusel sümboolselt Postitee ...
08.11.2019 - Su nägu kõlab JUBA tuttavalt – salongikontserdid Varbuse Muusikamõisas.: Varbuse Muusikamõisas tulevad novembris-detsembris esinema uued ja ...
15.09.2019 - Kalapääs Tille veski juures avas kaladele rännutee Ahja jõel: Pärast viimase takistuse eemaldamist Põlvamaal Tille veski juures on ...
07.08.2019 - MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma: Juuli lõpus sai Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) Vabaühenduste ...
24.07.2019 - Maanteemuuseumi uus näitus „Masinate valitsemine“ tagab elamuse ja ühendab põlvkondi.: Maanteemuuseum avas 20. juulil Põlvamaal elamusliku näituse “Masinate ...
16.07.2019 - Eesti Maanteemuuseum avab 20. juulil miljoninäituse “Masinate valitsemine”: 20. juulil kell 12 avatakse Eesti Maanteemuuseumi uues masinahallis ...
12.07.2019 - Viia-Jaani talus toimub labürindipäev: Sel laupäeval toimub Viia-Jaani talu kiviringide vahel ja ümberkaudsetes ...
04.07.2019 - Postitee arvati riikliku looduskaitse alt välja: Vabariigi valitsus võttis täna vastu eelnõu Liiva-Varbuse maanteelõigu ...
28.06.2019 - Uudiseid Postitee taastusremondist: Rõõm on teatada, et Postitee sellesuvised remonditööd kulgevad ...
10.06.2019 - Teetööd Postiteel: Sellesuvised teetööd Postiteel on jõudmas järgmiste tähisteni, ...