Uudised

Kärajad võtavad luubi alla Postitee homse ja ülehomse päeva

14.06.2021

Neljapäeval, 17. juunil kell 18 Varbuse muusikamõisas algavatel Postitee kärajatel võetakse vaatluse alla ACF-projekti raames valmivad visioonid ning tutvustatakse uue kodulehe plaane.

„Projekti „Postitee koostöövõrgustiku sise- ja väliskommunikatsiooni kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine“ senised tegevused on toimunud koroonapiirangute tõttu peamiselt virtuaalselt ja väiksemas ringis. Nüüd, kus rahvas taas üksteist näost näkku näha tohib, tahame valminud materjalidele saada vahetut tagasisidet,“ rääkis MTÜ Postitee juhatuse liige Reeli Kork.

Töörühmades on sõnastatud kolm visiooni: „Postitee on rahulikut läbitav ja nauditav teekond“, „Postitee on Eesti esimene miljöötee“ ning „Postitee piirkonnas on hea elada ja oma unistusi teostada“. Kas ja kuidas need visioonid kogukonda kõnetavad ning kas ja kuidas on nendega võimalik edasi minna? „Need ei ole retoorilised küsimused, ootame sisulist arutelu,“ rõhutas Reeli Kork. Teise olulise teemana tutvustakse Postitee uue kodulehe plaane. Päeva lõpus jääb loodetavasti aega vahetada ka pisut muljeid – kuidas läks seekordsel Postitee Pillerkaarel?

Tegu on avatud üritusega, mille üks eesmärk on kaasata ühisesse inforuumi ka need uued postiteelised ja/või Postitee käekäigust hoolivad inimesed, kellega varem kokku puutunud ei ole. 

Kärajatel osalemiseks tuleks registreeruda 15. juuniks juuresoleva lingi kaudu või helistades tel 521 9018.

Materjalid:
-Turunduskontseptsioon
-Ühingu ühiskondliku mõju hindamise metoodika

Projekti „Postitee koostöövõrgustiku sise- ja väliskommunikatsiooni kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine“ elluviimist toetab Aktiivsete Kodanike Fond. MTÜ Postitee partnerid selle projektis on Kanepi vallavalitsus ja MTÜ Ihamarulased.

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis.

Kümmet protsenti riigile määratud kogueraldisest kasutatakse igas abisaaja riigis kodanikuühiskonna programmi tarbeks. Aktiivsete Kodanike Fond (ingl. k Active Citizens Fund, ACF) on asutatud eelissektori „Kultuur, kodanikuühiskond, hea valitsemistava ning põhiõigused ja -vabadused“ raames. Tegemist on ühega viiest valdkonnast, mille rahastamises on doonorriigid ja Euroopa Liit kokku leppinud. Fondi abil panustatakse EMP toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetusesaajate vahel.

Eestis on Aktiivsete Kodanike Fondi fondioperaatoriks Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

    

Lisainfo
Reeli Kork
MTÜ Postitee juhatuse liige
Tel 521 9018
reeli.kork@gmail.com


 

Vanemad uudised


14.06.2021 - Kärajad võtavad luubi alla Postitee homse ja ülehomse päeva: Neljapäeval, 17. juunil kell 18 Varbuse muusikamõisas algavatel ...
09.06.2021 - Kõivualutse laadalised paljastavad Postitee uue Posti: Sel laupäeval, 12. juunil toimub Postitee Ihamaru lõigul kaheksandat ...
19.05.2021 - Postitee kutsub taas pillerkaaritama: Laupäeval, 5. juunil on aeg tulla seiklema Eesti kaunimale teele, ...
08.04.2021 - Ihamarus avatakse Richard Rohu mälestuspink: Esmaspäeval, 12. aprillil kell 18 tähistatakse Ihamarus Richard Rohu ...
12.09.2020 - RMK lükkas puhkemetsa raie rahva survel edasi: RMK plaanis alustada esmaspäevast Kagu-Eesti ühes armastatumas ...
14.05.2020 - Postitee sai oma margi: Täna, 14. mail ilmuvatel Eesti Posti EUROPA sarja vanade postiteede ...
18.03.2020 - Postitee koostöövõrgustik asub Aktiivsete Kodanike Fondi toel välja töötama turunduskontseptsiooni ja tegevuskava: Veebruari lõpus sai Islandi, Liechtensteini ja Norra toetatud Aktiivsete ...
06.02.2020 - Ihamaru külamajas linastub värske menufilm "Talve": Pühapäeval, 9. veebruaril algusega kell 17 saab Ihamaru külamajas ...
08.01.2020 - Masinahall on Eesti muuseumide 2019. aasta auhindade nominent: Eesti Maanteemuuseumi eelmisel suvel avatud ekspositsioon Masinahall ...
15.11.2019 - Ajaloolise Postitee viimane lõik läbis innovaatilise taastusremondi : Täna, 15. novembril 2019 avati Varbusel sümboolselt Postitee ...
08.11.2019 - Su nägu kõlab JUBA tuttavalt – salongikontserdid Varbuse Muusikamõisas.: Varbuse Muusikamõisas tulevad novembris-detsembris esinema uued ja ...
15.09.2019 - Kalapääs Tille veski juures avas kaladele rännutee Ahja jõel: Pärast viimase takistuse eemaldamist Põlvamaal Tille veski juures on ...
07.08.2019 - MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma: Juuli lõpus sai Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) Vabaühenduste ...
24.07.2019 - Maanteemuuseumi uus näitus „Masinate valitsemine“ tagab elamuse ja ühendab põlvkondi.: Maanteemuuseum avas 20. juulil Põlvamaal elamusliku näituse “Masinate ...
16.07.2019 - Eesti Maanteemuuseum avab 20. juulil miljoninäituse “Masinate valitsemine”: 20. juulil kell 12 avatakse Eesti Maanteemuuseumi uues masinahallis ...
12.07.2019 - Viia-Jaani talus toimub labürindipäev: Sel laupäeval toimub Viia-Jaani talu kiviringide vahel ja ümberkaudsetes ...
04.07.2019 - Postitee arvati riikliku looduskaitse alt välja: Vabariigi valitsus võttis täna vastu eelnõu Liiva-Varbuse maanteelõigu ...
28.06.2019 - Uudiseid Postitee taastusremondist: Rõõm on teatada, et Postitee sellesuvised remonditööd kulgevad ...
10.06.2019 - Teetööd Postiteel: Sellesuvised teetööd Postiteel on jõudmas järgmiste tähisteni, ...
16.05.2019 - Muuseumiöös on tänavu mustreid: 18. mail on muuseumid üle Eesti avatud hiliste õhtutundideni, kutsudes ...