Uudised

Postitee suund on areneda miljööteeks, mille rütm on rahulikum

03.03.2019

15. veebruaril allkirjastati mitme omavalitsuse, riigiasutuste ja kogukonna vahel kokkulepe ühe Lõuna-Eesti kaunima ning ajaloolise maantee ehk Postitee arenguks ja korrashoiuks.

Tegemist on kõikide osapoolte ja MTÜ Postitee eestvedajate jaoks suure edasiminekuga ning tulevikus loodavad ühingu eestvedajad oluliselt panustada ka koostööle mitme omavalitsusega, muu hulgas Võru vallaga. Võrumaa Teataja küsimustele vastavad MTÜ Postitee asutaja- ja juhatuse liige Reeli Kork ning juhatuse liige Ott Rätsep.

Võrumaa Teatajas 23.02.2019 ilmunud artikkel on avaldatud täismahus Postitee kodulehel toimetuse teadmisel ja nõusolekul. Kirjutas/küsis Heleri Lakur. 

Ühiste kavatsuste (ÜK) protokoll on allkirjastatud. Kui kaua võttis selleks ettevalmistus aega? Kas MTÜ Postitee oli aktiivseim osapool, et ÜK kokkuleppeni üldse jõudsite?
Reeli Kork, MTÜ Postitee juhatuse liige: Eellugu algab tegelikult 2016. aastast, kui avalikkust rabas teade, et Postiteelt kaob riikliku kaitse staatus. See hirm, et „Mis nüüd saab, kas Postiteel hakatakse kurve sirgeks lükkama?!” aktiveeris ka kogukonna ja toimus päris mitu emotsionaalset rahvakoosolekut. Järgmiseks sammuks oli 2017. aastal keskkonnaameti kokku kutsutud Postitee kaitsekorralduse töörühm, kelle eesmärgiks oli läbi arutada ja kavandada, mis juhtub siis, kui Postiteelt kaob riiklik kaitse. Töörühma kuuluvad peale MTÜ Postitee keskkonnaameti, maanteeameti, sealhulgas Eesti maanteemuuseumi, kohalike omavalitsuste ja RMK inimesed.

Lühidalt on hetkeseis selline, et kuna praegu on Postitee KOVide planeeringutes, Põlva maakonnaplaneeringus jm määratletud kui väärtuslik maastik, siis peaks kohalik kaitse olema nii efektiivsem kui ka paindlikum. Keskkonnaameti sõnul nad siiski „oma sõrme enne ära ei võta”, kui on selge, et Postitee kaitse on sama kindlalt ja pareminigi korraldatud.

Konkreetne ettepanek sellise nimetuse ja sisuga dokumendi nagu „Ühiste kavatsuste protokoll Postitee korrashoiuks ja arendamiseks” koostamiseks tuli maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juhilt Tiit Valdilt. Töörühm tuli mõttega aktiivselt kaasa ja tänane tulemus on hoolikalt läbimõeldud ja -vaieldud kokkulepe. Protokolli olulisus seisneb selles, et sõnastab osapoolte ühise eesmärgi ja ka rollijaotuse. Tegelikult teevad kõik osapooled ju jätkuvalt neid tegevusi, mis tulenevad neile seaduse, põhikirja vms-ga pandud kohustustest, kuid täiesti uus, epohhiloov olukord on, et esimest korda on kõik need osapooled „keskpõrandale kokku” saanud. Eelkõige on see parema kommunikatsiooni küsimus.

Eks Postiteel on tehtud koostööd suuremas või väiksemas ringis ja mahus juba rohkem kui kümme aastat, kuid need on olnud hästi projektipõhised (nt viidaprojekt, Rändaja kuju loomine Ihamarus, Postitee pillerkaared jms). Praegune laiapõhjaline kokkulepe tugevdab ka meie püüdlusi üle saada senisest, niinimetatud projektipõhisest elukorraldusest.

Olete öelnud, et nüüd saab rääkida ka sisulisest tegutsemisest. Mis hakkab muutuma pärast protokolli allkirjastamist?
Reeli Kork: Oleme ette valmistamas kogukonna koostöövõrgustiku arenguhüpet. Ei saa paraku üle ega ümber ka projektitaotlustest (sihikule on võetud sügisene KÜSKi taotlusvoor), aga tegutseme selle nimel, et meie koostöö ja kogukonna kaasamine oleks järjepidevam. Juba on näiteks ka kokku lepitud, et Palojärve puhkeala korrastamise teemal toimub ühine arutelu koos RMKga, kes on sealse metsa haldaja.

Millised on esimesed reaalsed sammud Postitee arenguks? Nimetage olulisemad.
Ott Rätsep, MTÜ Postitee juhatuse liige: Kuivõrd Postitee arendamine toimub seitsme osapoole koostöös, siis ongi kõige olulisem, et kokkulepitud tegevuste tarvis leitakse ka vajalik ressurss. Praegu on KOVidel käsil üldplaneeringute tegemine koos teemaplaneeringute ja rakenduskavadega. Postitee kujundamine miljööteeks on pidev protsess, kuid alustuseks on suur asi seegi, et tema seisundi pidev ja teadlik takseerimine juba toimub. Muud tegevused alleede hooldamisest kuni tee avamiseni jalgrattaga ja jalgsi liiklejatele lisanduvad samm-sammult.

Postiteest räägitakse kui ajaloolisest ja kultuurilisest nähtusest. Mis seisus näete praegu Postiteed ja missugusena tulevikus? Milliseid suuremaid muutusi toob kaasa lähitulevik? Kas selle väärtus ajas kasvab või pigem kahaneb?
Ott Rätsep: Postitee on kahtlemata elujõuline. Seda tunnistab kas või fakt, et ta on kohalikul algatusel sündinud üks Eesti esimesi teemateid üldse. Eeskuju on nakkav ja teatavasti on Eestis nüüdseks juba üle 15 teematee. Postitee on ka kasvav tee ja seda mitte ainult teekatte uuendusega lisanduvate laiemate teeõlgadena, vaid ka võimalusega teed kahele poole pikendada. Eraldi vajab veel kaardistamist teehaare, see tähendab maa-ala, millele Postitee vahetu mõju laieneb. Muuilma teemateedest meenub näiteks Talimena miljöötee Oklahomas, mille mõjupiirkond on sama lai, kui on tee pikkus (ligikaudu 80 kilomeetrit). Postitee puhul on see hinnanguliselt umbes 15 kilomeetrit paremale ja vasakule. Kõike seda arvestades näen ainult Postitee väärtuse kasvu, mida kinnitab ka sel suvel avatav, Postiteel asuva Eesti maanteemuuseumi uus ekspositsioon. Muide, maanteemuuseumis ei ole mitte ainult Ida-Euroopa suurim teemasinate kogu, vaid ta on ka Põhjamaade suurim teemuuseum.

Mis olid vanasti Postitee ääres olulisteks peatuskohtadeks ja mis on nüüd? On see rõhuasetus praeguseks oluliselt muutunud?
Reeli Kork: Kindlasti on muutunud. Kui kuni 19. sajandi lõpuni olid olulised peatuskohad teeäärsed kõrtsid ja postijaamad ning 20. sajandil külapoed ja bussipeatused, siis nüüd räägime pigem puhkamis- ja rekreatsioonivõimalustest. Postiteel toimetab juba praegu terve galerii värvikaid teenusepakkujaid. Peale Eesti maanteemuuseumi, Põlva talurahvamuuseumi ja Teppo lõõtsamuuseumi pakuvad (peamiselt küll suvehooajal) avastamisrõõmu näiteks Karilatsi kalamajand, Viia-Jaani labürinditalu, Metsa talu rododendronite parkmets, Ihamaru mee- ja maitsetaimede õpperada, Kopli taluköögi toidukoolitused ja pühapäevarestod, Varbuse muusikamõisa kontserdid ja salongiõhtud, Kirsi ponitalu ning Alle-Saija teatritalu tegemised, Ridali purilennuklubi huvilennud, Pizza Olive’i hea renomeega suupisted, Ala Juusa puhkemaja perepuhkused jne. Kõik need tegevused toetavad elu edenemist maapiirkonnas töökohtade loomise, aga ka positiivse mainega elu- ja puhkekeskkonna arenemise kaudu.

Samas on äärmiselt oluline, et me neid tegevusi arendades ja toetades ei kahjustaks Postitee intiimset, tundlikku atmosfääri, mis on selle peamine trump.

Millist elamust otsib tänapäeva turist Postitee äärest?
Ott Rätsep: Tänapäeval külastavad Postiteed ennekõike siseturistid. Tegevusi leiab igale maitsele, perepuhkusest ekstreemsemate väljakutseteni nagu rafting või purilendamine. Oleme isekeskis öelnud, et Postitee on korraga nii õhu-, maa- kui ka veetee. Kuigi erinevaid ettevõtmisi – kultuuriprogramm, õuesõpe, toiduelamused – on Postiteel pakkuda igaks aastaajaks, siis kõige aktiivsem periood on ikkagi suvi. Meile harjumuspärane keskkond oma metsade, külade ja puhaste veekogudega on tänases maailmas kujunemas aina suuremaks luksuseks. Välisturistide, eriti auto- ja rattaturistide meelitamine Postiteele on muutumas aina lihtsamini teostatavaks ja seetõttu põnevaks väljakutseks. Mitu eeldust on juba olemas, kuid nagu ikka sõltub nende realiseerumine koostööst.

Igapäevasõitjate jaoks on tee künklik ja aeglaselt läbitav. Teatud juhul eelistatakse vanu maanteid vältida ka suvisel ajal. Kas Postiteed võib nimetada seetõttu elamusterohkeks maanteeks, mis omandab „teisejärgulise” rolli maanteedevõrgustikus või hakkab tulevikus Postitee staatus muutuma kõikidele sõitjatele oluliseks maanteeks?
Reeli Kork: Postitee kui riigimaantee on kahtlemata liiklemiseks, siniste kilesussidega me siin kunagi sahistama ei hakka. Õnneks on meil paralleelselt kulgev Tallinna-Tartu-Luhamaa maantee, mille saavad valida need, kellel punktist A punkti B liikumisega kiire on. Postitee suund on areneda miljööteeks, mille rütm on – nagu nimetuski ütleb – rahulikum. Paratamatult toovad kõik need arendused, mis siin tehakse (sealhulgas teekatteremont, mis jätkub eeloleval suvel) kaasa ka teekasutajate arvu suurenemise. Püüame tasakaalu hoida. Auklik teekate ja kokkukukkuvad alleed meie Postiteed kindlasti ju ei kaunista. Tee koos seda ümbritseva loodusega elab ning püüame seda selle teadmisega ka hooldada ja arendada.

Vt ka: Postitee koostöökonverentsi ja ühiste kavatuste protokolli materjalid

Vanemad uudised


11.10.2021 - Postiteest saab üheks päevaks Kostitee: Päeval kell 10.00 algab laat. - Saagikoristusjärgne rahvalik kauplemine ...
14.06.2021 - Kärajad võtavad luubi alla Postitee homse ja ülehomse päeva: Neljapäeval, 17. juunil kell 18 Varbuse muusikamõisas algavatel ...
09.06.2021 - Kõivualutse laadalised paljastavad Postitee uue Posti: Sel laupäeval, 12. juunil toimub Postitee Ihamaru lõigul kaheksandat ...
19.05.2021 - Postitee kutsub taas pillerkaaritama: Laupäeval, 5. juunil on aeg tulla seiklema Eesti kaunimale teele, ...
08.04.2021 - Ihamarus avatakse Richard Rohu mälestuspink: Esmaspäeval, 12. aprillil kell 18 tähistatakse Ihamarus Richard Rohu ...
12.09.2020 - RMK lükkas puhkemetsa raie rahva survel edasi: RMK plaanis alustada esmaspäevast Kagu-Eesti ühes armastatumas ...
14.05.2020 - Postitee sai oma margi: Täna, 14. mail ilmuvatel Eesti Posti EUROPA sarja vanade postiteede ...
18.03.2020 - Postitee koostöövõrgustik asub Aktiivsete Kodanike Fondi toel välja töötama turunduskontseptsiooni ja tegevuskava: Veebruari lõpus sai Islandi, Liechtensteini ja Norra toetatud Aktiivsete ...
06.02.2020 - Ihamaru külamajas linastub värske menufilm "Talve": Pühapäeval, 9. veebruaril algusega kell 17 saab Ihamaru külamajas ...
08.01.2020 - Masinahall on Eesti muuseumide 2019. aasta auhindade nominent: Eesti Maanteemuuseumi eelmisel suvel avatud ekspositsioon Masinahall ...
15.11.2019 - Ajaloolise Postitee viimane lõik läbis innovaatilise taastusremondi : Täna, 15. novembril 2019 avati Varbusel sümboolselt Postitee ...
08.11.2019 - Su nägu kõlab JUBA tuttavalt – salongikontserdid Varbuse Muusikamõisas.: Varbuse Muusikamõisas tulevad novembris-detsembris esinema uued ja ...
15.09.2019 - Kalapääs Tille veski juures avas kaladele rännutee Ahja jõel: Pärast viimase takistuse eemaldamist Põlvamaal Tille veski juures on ...
07.08.2019 - MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma: Juuli lõpus sai Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) Vabaühenduste ...
24.07.2019 - Maanteemuuseumi uus näitus „Masinate valitsemine“ tagab elamuse ja ühendab põlvkondi.: Maanteemuuseum avas 20. juulil Põlvamaal elamusliku näituse “Masinate ...
16.07.2019 - Eesti Maanteemuuseum avab 20. juulil miljoninäituse “Masinate valitsemine”: 20. juulil kell 12 avatakse Eesti Maanteemuuseumi uues masinahallis ...
12.07.2019 - Viia-Jaani talus toimub labürindipäev: Sel laupäeval toimub Viia-Jaani talu kiviringide vahel ja ümberkaudsetes ...
04.07.2019 - Postitee arvati riikliku looduskaitse alt välja: Vabariigi valitsus võttis täna vastu eelnõu Liiva-Varbuse maanteelõigu ...
28.06.2019 - Uudiseid Postitee taastusremondist: Rõõm on teatada, et Postitee sellesuvised remonditööd kulgevad ...
10.06.2019 - Teetööd Postiteel: Sellesuvised teetööd Postiteel on jõudmas järgmiste tähisteni, ...