Uudised

Ühiste kavatsuste protokoll loob Postitee arendamisele tugeva vundamendi

12.02.2019

Reedel, 15. veebruaril allkirjastavad Maanteeamet, Keskkonnaamet, RMK, kohalikud omavalitsused ja MTÜ Postitee Eesti Maanteemuuseumis toimuval koostöökonverentsil "Postitee kui piiride nihutaja" ühiste kavatsuste protokolli Postitee korrashoiuks ja arendamiseks.

Koostöö sündis ligi kaks aastat tagasi Keskkonnaameti poolt kokku kutsutud Postitee ühiskomisjoni töörühmas, kuhu kuuluvad kõik eelnimetatud osapooled. Üsna töö alguses püstitas  töörühm küsimuse - mis on erinevate, Postiteega seotud osapoolte ühine huvi? Arutelude tulemusena sõnastati see järgmiselt: soov ühiselt kaitsta, säilitada, arendada ja tutvustada Põlvamaal asuvat ajaloolis-kultuurilist Postiteed ja sellega kaasnevat kõrge esteetilise väärtusega kultuurmaastikku, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele.

“Postitee on üsna mitmes mõttes eriline,” rõhutas Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt. “Ning selles, et erinevad ametkonnad ja kohalik kogukond suudavad lisaks dialoogile ka ühistes eesmärkides ja sammudes kokku leppida, on kogu piirkonna arengu võti.”

Laiapõhjaline kokkulepe kaardistab nii aastate jooksul autoajakirjanike poolt Eesti kauneimaks asfaltteeks nimetatud Postiteele koostatud arengu- ja alusdokumendid kui ka osapoolte huvid ja vastutusvaldkonnad Postitee hooldamiseks ning arendamiseks. Nii on Maanteeameti vastutusvaldkonnas kõik teemaa piiridesse jäävad tegevused ning omavalitsuste valdkonnas teeäärse haljastuse, puhkekohtade, eriilmeliste bussiootekodade jm rajatiste arendusega seonduv. Keskkonnaameti roll on eelkõige jälgida, et seoses Liiva-Varbuse teelõigu väljaarvamisega riikliku kaitse alt ei katkeks kaitse järjepidevus, RMK on Postiteed ümbritseva riigile kuuluva maa ja metsa haldaja ning majandaja, Eesti Maanteemuuseum jälgib võimalikult autentsete teemärgistuste ja sildade-teetruupide säilitamist ning MTÜ Postitee on vabaühendusena  partneriks Maanteeametile, Keskkonnaametile, RMK-le ja KOV-idele, kaasates Postiteega seotud kogukonda ja võimalikke huvigruppe.

Koostöökonverentsil “Postitee kui piiride nihutaja” esitlevad oma seisukohti erinevatest vaatenurkadest ja kutsuvad kuulajaid kaasa mõtlema kõik ühiskomisjoni töörühma esindajad.  Loe lähemalt: Postitee koostöökonverentsi päevakava

Päeva teises pooles toimub  Eesti Maanteemuuseumi juulis avatava autoajastu näituse ja liiklushariduskeskuse eeltutvustus. Juttu tuleb muuseumi uusarenduse sünnist ja kasust piirkonnale, avatakse näituse kahetähendusliku pealkirja „Masinate valitsemine“ mõte, tutvustatakse uusi konverentsiteenuse võimalusi ning esitletakse kunstikonkursi tulemusi.

Lisatud: Postitee koostöökonverentsi ja ühiste kavatuste protokolli allkirjastamise materjalid ning meediakajastused

Kadri Valner
Eesti Maanteemuuseumi juhataja
Tel: 528 8104
E-post: kadri.valner@mnt.ee  
 

Vanemad uudised


15.11.2019 - Ajaloolise Postitee viimane lõik läbis innovaatilise taastusremondi : Täna, 15. novembril 2019 avati Varbusel sümboolselt Postitee ...
08.11.2019 - Su nägu kõlab JUBA tuttavalt – salongikontserdid Varbuse Muusikamõisas.: Varbuse Muusikamõisas tulevad novembris-detsembris esinema uued ja ...
15.09.2019 - Kalapääs Tille veski juures avas kaladele rännutee Ahja jõel: Pärast viimase takistuse eemaldamist Põlvamaal Tille veski juures on ...
07.08.2019 - MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma: Juuli lõpus sai Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) Vabaühenduste ...
24.07.2019 - Maanteemuuseumi uus näitus „Masinate valitsemine“ tagab elamuse ja ühendab põlvkondi.: Maanteemuuseum avas 20. juulil Põlvamaal elamusliku näituse “Masinate ...
16.07.2019 - Eesti Maanteemuuseum avab 20. juulil miljoninäituse “Masinate valitsemine”: 20. juulil kell 12 avatakse Eesti Maanteemuuseumi uues masinahallis ...
12.07.2019 - Viia-Jaani talus toimub labürindipäev: Sel laupäeval toimub Viia-Jaani talu kiviringide vahel ja ümberkaudsetes ...
04.07.2019 - Postitee arvati riikliku looduskaitse alt välja: Vabariigi valitsus võttis täna vastu eelnõu Liiva-Varbuse maanteelõigu ...
28.06.2019 - Uudiseid Postitee taastusremondist: Rõõm on teatada, et Postitee sellesuvised remonditööd kulgevad ...
10.06.2019 - Teetööd Postiteel: Sellesuvised teetööd Postiteel on jõudmas järgmiste tähisteni, ...
16.05.2019 - Muuseumiöös on tänavu mustreid: 18. mail on muuseumid üle Eesti avatud hiliste õhtutundideni, kutsudes ...
09.05.2019 - 13.-14. mail on Postitee Ihamaru-Varbuse lõik teeremondi tõttu suletud.: Tartust Võrru (sh maanteemuuseumisse) tulijatel soovitame valida tee ...
23.04.2019 - Postitee Ihamaru-Puskaru lõigul algasid teetööd: Tänavu suvel toimub põhjalikum taastusremont Postitee Vooreküla-Puskaru ...
03.03.2019 - Postitee suund on areneda miljööteeks, mille rütm on rahulikum: 15. veebruaril allkirjastati mitme omavalitsuse, riigiasutuste ja ...
12.02.2019 - Ühiste kavatsuste protokoll loob Postitee arendamisele tugeva vundamendi: Reedel, 15. veebruaril allkirjastavad Maanteeamet, Keskkonnaamet, RMK, ...
05.02.2019 - Jagati regionaalmaasikaid, üks tuli Postiteele: Postitee ühingul on rõõm teada anda, et tänavu jagatud viiest ...
29.11.2018 - Karilatsi külale tuli suur tunnustus: Põlva ja Kanepi vallapiiriga poolitatud Karilatsi küla, mida läbib ...
06.11.2018 - Postitee remont läheb uuel aastal edasi: Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Põlvamaal lookleva Vooreküla-Puskaru ...
24.10.2018 - Maanteemuuseumi lastelaagris saab kino: Alates 25. oktoobrist leiab esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis aset ...
06.07.2018 - Perepäev paneb maanteemuuseumi külastajad proovile: Sel laupäeval, 7. juulil toimub Eesti Maanteemuuseumis liiklusteemaline ...