Uudised

Ühiste kavatsuste protokoll loob Postitee arendamisele tugeva vundamendi

12.02.2019

Reedel, 15. veebruaril allkirjastavad Maanteeamet, Keskkonnaamet, RMK, kohalikud omavalitsused ja MTÜ Postitee Eesti Maanteemuuseumis toimuval koostöökonverentsil "Postitee kui piiride nihutaja" ühiste kavatsuste protokolli Postitee korrashoiuks ja arendamiseks.

Koostöö sündis ligi kaks aastat tagasi Keskkonnaameti poolt kokku kutsutud Postitee ühiskomisjoni töörühmas, kuhu kuuluvad kõik eelnimetatud osapooled. Üsna töö alguses püstitas  töörühm küsimuse - mis on erinevate, Postiteega seotud osapoolte ühine huvi? Arutelude tulemusena sõnastati see järgmiselt: soov ühiselt kaitsta, säilitada, arendada ja tutvustada Põlvamaal asuvat ajaloolis-kultuurilist Postiteed ja sellega kaasnevat kõrge esteetilise väärtusega kultuurmaastikku, aidata kaasa säästva puhkemajanduse ja elukeskkonna arengule ning tasakaalustatud keskkonnakasutusele.

“Postitee on üsna mitmes mõttes eriline,” rõhutas Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt. “Ning selles, et erinevad ametkonnad ja kohalik kogukond suudavad lisaks dialoogile ka ühistes eesmärkides ja sammudes kokku leppida, on kogu piirkonna arengu võti.”

Laiapõhjaline kokkulepe kaardistab nii aastate jooksul autoajakirjanike poolt Eesti kauneimaks asfaltteeks nimetatud Postiteele koostatud arengu- ja alusdokumendid kui ka osapoolte huvid ja vastutusvaldkonnad Postitee hooldamiseks ning arendamiseks. Nii on Maanteeameti vastutusvaldkonnas kõik teemaa piiridesse jäävad tegevused ning omavalitsuste valdkonnas teeäärse haljastuse, puhkekohtade, eriilmeliste bussiootekodade jm rajatiste arendusega seonduv. Keskkonnaameti roll on eelkõige jälgida, et seoses Liiva-Varbuse teelõigu väljaarvamisega riikliku kaitse alt ei katkeks kaitse järjepidevus, RMK on Postiteed ümbritseva riigile kuuluva maa ja metsa haldaja ning majandaja, Eesti Maanteemuuseum jälgib võimalikult autentsete teemärgistuste ja sildade-teetruupide säilitamist ning MTÜ Postitee on vabaühendusena  partneriks Maanteeametile, Keskkonnaametile, RMK-le ja KOV-idele, kaasates Postiteega seotud kogukonda ja võimalikke huvigruppe.

Koostöökonverentsil “Postitee kui piiride nihutaja” esitlevad oma seisukohti erinevatest vaatenurkadest ja kutsuvad kuulajaid kaasa mõtlema kõik ühiskomisjoni töörühma esindajad.  Loe lähemalt: Postitee koostöökonverentsi päevakava

Päeva teises pooles toimub  Eesti Maanteemuuseumi juulis avatava autoajastu näituse ja liiklushariduskeskuse eeltutvustus. Juttu tuleb muuseumi uusarenduse sünnist ja kasust piirkonnale, avatakse näituse kahetähendusliku pealkirja „Masinate valitsemine“ mõte, tutvustatakse uusi konverentsiteenuse võimalusi ning esitletakse kunstikonkursi tulemusi.

Lisatud: Postitee koostöökonverentsi ja ühiste kavatuste protokolli allkirjastamise materjalid ning meediakajastused

Kadri Valner
Eesti Maanteemuuseumi juhataja
Tel: 528 8104
E-post: kadri.valner@mnt.ee  
 

Vanemad uudised


11.10.2021 - Postiteest saab üheks päevaks Kostitee: Päeval kell 10.00 algab laat. - Saagikoristusjärgne rahvalik kauplemine ...
14.06.2021 - Kärajad võtavad luubi alla Postitee homse ja ülehomse päeva: Neljapäeval, 17. juunil kell 18 Varbuse muusikamõisas algavatel ...
09.06.2021 - Kõivualutse laadalised paljastavad Postitee uue Posti: Sel laupäeval, 12. juunil toimub Postitee Ihamaru lõigul kaheksandat ...
19.05.2021 - Postitee kutsub taas pillerkaaritama: Laupäeval, 5. juunil on aeg tulla seiklema Eesti kaunimale teele, ...
08.04.2021 - Ihamarus avatakse Richard Rohu mälestuspink: Esmaspäeval, 12. aprillil kell 18 tähistatakse Ihamarus Richard Rohu ...
12.09.2020 - RMK lükkas puhkemetsa raie rahva survel edasi: RMK plaanis alustada esmaspäevast Kagu-Eesti ühes armastatumas ...
14.05.2020 - Postitee sai oma margi: Täna, 14. mail ilmuvatel Eesti Posti EUROPA sarja vanade postiteede ...
18.03.2020 - Postitee koostöövõrgustik asub Aktiivsete Kodanike Fondi toel välja töötama turunduskontseptsiooni ja tegevuskava: Veebruari lõpus sai Islandi, Liechtensteini ja Norra toetatud Aktiivsete ...
06.02.2020 - Ihamaru külamajas linastub värske menufilm "Talve": Pühapäeval, 9. veebruaril algusega kell 17 saab Ihamaru külamajas ...
08.01.2020 - Masinahall on Eesti muuseumide 2019. aasta auhindade nominent: Eesti Maanteemuuseumi eelmisel suvel avatud ekspositsioon Masinahall ...
15.11.2019 - Ajaloolise Postitee viimane lõik läbis innovaatilise taastusremondi : Täna, 15. novembril 2019 avati Varbusel sümboolselt Postitee ...
08.11.2019 - Su nägu kõlab JUBA tuttavalt – salongikontserdid Varbuse Muusikamõisas.: Varbuse Muusikamõisas tulevad novembris-detsembris esinema uued ja ...
15.09.2019 - Kalapääs Tille veski juures avas kaladele rännutee Ahja jõel: Pärast viimase takistuse eemaldamist Põlvamaal Tille veski juures on ...
07.08.2019 - MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma: Juuli lõpus sai Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) Vabaühenduste ...
24.07.2019 - Maanteemuuseumi uus näitus „Masinate valitsemine“ tagab elamuse ja ühendab põlvkondi.: Maanteemuuseum avas 20. juulil Põlvamaal elamusliku näituse “Masinate ...
16.07.2019 - Eesti Maanteemuuseum avab 20. juulil miljoninäituse “Masinate valitsemine”: 20. juulil kell 12 avatakse Eesti Maanteemuuseumi uues masinahallis ...
12.07.2019 - Viia-Jaani talus toimub labürindipäev: Sel laupäeval toimub Viia-Jaani talu kiviringide vahel ja ümberkaudsetes ...
04.07.2019 - Postitee arvati riikliku looduskaitse alt välja: Vabariigi valitsus võttis täna vastu eelnõu Liiva-Varbuse maanteelõigu ...
28.06.2019 - Uudiseid Postitee taastusremondist: Rõõm on teatada, et Postitee sellesuvised remonditööd kulgevad ...
10.06.2019 - Teetööd Postiteel: Sellesuvised teetööd Postiteel on jõudmas järgmiste tähisteni, ...