Konverentsi ettekanded (slaidid)

Postitee - miks on see tee nii eriline?                                              
MTÜ Postitee juhatuse esimees Ott Rätsep

Vana lugu Puskaru, Ihamaru ja Karilatsiga - nii nigu seod tõlgõndas Karaski kohanimekeskus  
Evar Saare käsitlust vahendab Võro Instituudi direktor Rainer Kuuba

Teed ja tänavad kui elukeskkond – millises suunas me liigume?             
Keskkonnaekspert Mari Jüssi

Koostöö – Postitee väärtustamise parim võimalus
Keskkonnaameti Lõuna regiooni  juhataja Ena Poltimäe

Kõrgendatud avaliku huviga piirkonna metsade majandamine
RMK Põlvamaa metskonna metsaülem Tiit Timberg

Postitee taastamine eile ja homme       
Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt 

Postitee toob tervise: räägime olemasolevatest ja tulevastest kergteede mõtetest
Kanepi vallavanem Andrus Seeme ja Kanepi valla arendusjuht Piret Rammul

Uue autoajastu näituse „Masinate valitsemine“ ja liikluskasvatuse keskuse eeltutvustus
Eesti Maanteemuuseumi kuraator Paavo Kroon

Muuseumi uued konverentsiteenused
Eesti Maanteemuuseumi külastusvaldkonna juht Triinu Õispuu ja kommunikatsioonijuht Liina Kukk