32 Võru postijaam

32 Võru postijaam

Riia"“Valga"“Vastseliina"“Petseri"“Pihkva postitee avati 1716. aastal. Esialgu sellel liinil postijaamade tarbeks uusi hooneid ei ehitatud, vaid kasutati kõrtse. Algul kulges postitee Riiast läbi Aluksne Vastseliinasse. 1730. aastal suunati liiklus Valmiera, Valga, Lipši, Mõniste, Sänna ja Haanja kaudu läbi Vastseliina Petserisse ja Pihkvasse. 18. sajandi lõpul moodustati Võru kreis ning samanimelisele mõisakeskusele anti linna õigused. Esimese postkontori sai Võru aastal 1790. Sideolud olid aga linna algaastakümnetel viletsad. Algul postimaantee noort kreisilinna ei läbinud. Lähim postijaam asus 10-15 versta kaugusel Haanjas.

Olukorra parandamiseks saatis kindralkuberner markii Ph. Paulucci 1813. aastal Liivimaa rüütelkonnale reskripti viia Haanja postijaam Võrru. Pärast arupidamist lükkas rüütelkond ettepaneku tagasi. Ka järgmisel aastal ei leidnud markii palve positiivset lahendust. 1818. aastal taotles Paulucci otse Aleksander I luba postijaam Haanjast Võrru kolida. Luba saadi ja 11. septembril 1818 anti välja keisri ukaas, mille kohaselt tuli alustada uue postijaama ehitamist Võrru. Sama ukaasiga nähti ette ka uue postitee rajamine Tartust Võrru, kuid rüütelkonna vastuseisu tõttu jäi see teostamata. 1820. aastal oli Võru postijaama hoone valmis ning postijaam alustas samal aastal tegevust. Tartu"“Võru postitee avamisega 19. sajandi keskel sai Võru postijaamast kahel maanteel asuv vahepunkt.

Riia"“Valga"“Vastseliina"“Pihkva postimaantee tegutses kuni Valga"“Pihkva raudteeliini valmimiseni 1889. aastal. Uue raudteeliini avamise järel otsustas Liivimaa kubermanguvalitsus Valga"“Võru"“Pihkva maantee postiveo lõpetada. Nii säilitas Võru postijaam oma staatuse nüüdsest ainult Tartu ja Võru linna vahel, kuni 1918. aastal kõik Eesti- ja Liivimaa postijaamad tegevuse lõpetasid. 1921. aastaks suudeti Võru postijaam taas avada. Paraku lõpetas postijaam üsna pea oma tegevuse. 1922. aastal avatud autobussiliin Tartu ja Võru vahel ainult kiirendas seda protsessi .

1930. aastate lõpus toimusid Võru endise postijaama krundil suured muutused. Nimelt otsustati postijaama ühele küljele ehitada uus Võru maavalitsuse hoone. Kavandis sulatati vana postijaamahoone uusehitisega oskuslikult kokku. Kolmekorruseline esinduslik hoone valmis 1938. aastal.

1960. aastate alguses toimus maavalituse hoone edasine laiendamine, mille käigus Võru postijaama peahoone kadus. 2009. a seisuga on endise Võru postijaama hoonetekompleksist väga vähe säilinud. Endine postijaama kompleks on vaid aimatav.