24 Puskaru kõrts

24 Puskaru kõrts

Puskaru kõrts kuulus Vana-Piigandi (hiljem Sõreste mõisale). Piigandi mõisa alla kuulunud Puskaru küla kohta pärinevad teated 1627. aastast. 1695. aasta Tartumaa teede atlases on Puskarus kõrts märgitud töötava kõrtsina. Kõrts tegutses seal kuni sajandivahetuseni. 1909. aasta aadressraamatu järgi asus endises Puskaru kõrtsis Jan Borkmanni talukaupade pood.Pood jätkas endises kõrtsis tegevust ka Eesti esimese vabariigi perioodil. Kauplus tegutses Puskaru endistes kõrtsiruumides kuni 1990. aastate alguseni. Eesti esimese vabariigi perioodil peeti kõrtsi juures igal aastal laatasid.