22 Tille kõrtsiase


Tille kõrts kuulus Hurmi mõisale. Kõrts ei ole säilinud ning andmeid tema kohta on säilinud napilt. 20. sajandi alguse fotode järgi oli Tille kõrtsi näol tegemist ühe talliga kõrtsitüübiga. Tilleorus asus kõrts juba 1695. aastal ning tegutses samas paigas kuni 20. sajandi alguseni. Kõrts jätkas tegevust ka pärast viinamonopoli kehtestamist 1900. aastal. Nii teab kohalik elanik Anna Tammsalu rääkida, kuidas tema ämm, kes Varbuse mõisas 20. sajandi alguses mõisateenijana ametis oli, mõnikord kõrtsis "puna" (lahja punane marjavein) joomas käis. Varbuse mõisnik ei tahtnud sugugi leppida, et tema teenijad kõrtsis käivad ning kui härra oma alluvate kõrtsikülastusest kuulma juhtus, tuli sellest suur pahandus.

Tille kõrts sai Vabadussõjas kannatada ning alles jäid vaid varemed. Tõenäoliselt langeb see 1919. aasta jaanuari lõpus peetud lahingutega ühte aega. 1920. aastate alguses otsustati Tille kõrtsi varemed lammutada.