21 Kantsimägi

21 Kantsimägi

Postitee keskosas Tilleoru veerul asuv Kantsimägi on arheoloogiliste leidude põhjal tunnistatud linnamäeks. Viimastele kaevamistele tuginedes peetakse linnuse rajamise ajaks 8. sajandit ja leidude põhjal võib väita, et linnust kasutati intensiivselt veel 10. ja 11. sajandil. Hiljem lakkas Kantsimägi linnusena eksisteerimast.

Linnuse õue on kasutatud peoplatsina. Nähtavasti on seepärast siin ka maapinda tasandatud. Peoplatsile viiva tee laienemise tõttu on maha kaevatud valli põhjapoolne ots. Siin ei puudu ka "varandusotsijate" tehtud augud.