19 Varbuse mõisa kõrtsiase

19 Varbuse mõisa kõrtsiase

Varbuse mõisa kõrts asus Tartu"“Võru postitee ääres ühe versta kaugusel mõisast. Varasemad teated Varbuse kõrtsist leiduvad Mellini atlases 18. sajandi lõpust. 19. sajandi viimasest kümnendist on säilinud mitmeid kõrtsi rendileandmise lepinguid. Kõrts suleti veel enne riigi viinamonopoli kehtestamist 1899. aastal; enne sulgemist tegutses kõrtsi juures ka pood. Maantee ääres asunud kõrtsihoonet kasutati edaspidi mõisatööliste majutamiseks. Praeguseks on kõrtsihoone hävinud.