17 Vabadussõjas enamlaste poolel langenute mälestusmärk

17 Vabadussõjas enamlaste poolel langenute mälestusmärk

Nõukogude perioodil püstitati Ihamaru küla servale, Põlva"“Saverna teeristist paar kilomeetrit Võru poole, hukkunud enamlastele mälestuskivi. Tegemist on suurema maakiviga, millel on tagasihoidlik kiviplaat kirjaga "Varbuse vennaskalm. 1919. a. Kodusõja ohvrid". Nõukogude ajalookäsitluses välditi Vabadussõja kui mõiste kasutamist, selle asemel oli käibel väljend "kodusõda". Selline nimekasutus tulenes nõukogude ajalookirjutuse soovist näidata Vabadussõda kui kodanluse katset õõnestada noort Nõukogude Venemaad ja rõhutada Eesti kommunistide püüdlusi seada Eestis sisse nõukogude kord.