11 Ala-Musti kõrts

11 Ala-Musti kõrts

Alamusti kõrts asus Krootuse mõisa (saksa keeles Köllitz) Ala-Musti karjamõisa (saksa keeles Charlotten) maadel Hilba jõe ja Tartu"“Võru maantee ristumiskohas Krootuse mõisast kuue versta kaugusel. Alamusti kõrts on asutatud 19. sajandi 1. poolel, kuna Rückeri 1839. a spetsiaalkaardil on see märgitud, ning tegutses veel 1909. aastal.

Kõrtsi hooned on tänaseni säilinud. Kõrtsi peahoone puust eluosa on kasutusel suvekoduna. Selle kõrval asunud talliosa on varemetes, säilinud on vaid talli maakivist müürid. Kõrtsi juurest mööduv maantee on 1934. aastal õgvendatud seoses uue raudbetoonist silla ehitusega Hilba jõele. Veel on maastikus jälgitav vana teetammi kulgemine kõrtsihoone eest jõeni ning vana puusilla alusvaiad jões.