10 Põlva Talurahvamuuseum

10 Põlva Talurahvamuuseum

Põlva Talurahvamuuseum rajati 1970. aastate alguses ning kuulub alates 1978. aastast riiklike muuseumite süsteemi.

Muuseumi asupaigaks valiti Karilatsi kool ja selle lähedal asuvad endised Kähri (Karilatsi) valla keskuse hooned koos Kagu-Eestile tüüpiliste külaehitistega 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi algusest. Vabaõhumuuseumi tunnustega maakonnamuuseumi põhiekspositsiooni moodustavad vallakeskuse ühiskondlikud hooned oma algses asukohas.

Maakivist magasiait on pärit 1879. aastast. 1920. aastail ehitati sellele teine korrus, hoone renoveeriti põhjalikult 2009. aastal. 1880 on ehitatud magasiaida naabrusesse vahimaja, mida kasutati hiljem valla- ja kohtumajana. Pärast uue vallamaja valmimist 1896 kasutati hoonet vaestemajana. 1889. aastast on pärit maakivivundamendi ja palkseintega koolimaja; 1926. aastal vooderdati see väljastpoolt, laiendati aknaid ja lisati verandad. Samal ajal ehitati õpetajate elamuks kahekordne nn tornmaja.

Kindlasti pälvib muuseumi koduloolise ainese hulgas tähelepanu Põlva maakonna looduslik makett, mille rajasid nõukogude ajal õpilased ühiskondlikult kasuliku töö korras. Mägesid tähistavad ümaraks pöetud kääbuspuud, jõgesid kitsad asfalditriibud ning kultuuritegelaste sünnipaiku maakivirahnud.