05 Liiva (Vooreküla) teerist, ajaloolise Postitee algus

05 Liiva (Vooreküla) teerist, ajaloolise Postitee algus

Esimesed teated Liiva kohta pärinevad 1627. aastast, kui Liiva kõrts ja veski kuulusid Maidla mõisale. 1786. a müüdi need Kuuste mõisale ja 19. sajandil olid kõrts ja veski juba Vastse-Kuuste mõisa omad. 20. sajandi I poolel asus endises kõrtsihoones kauplus. Liiva kõrts asus vana Võru tee ääres, kuid uue Põlva tee ehitusel 1960. aastate lõpul jäi otse Prangli tee vastas asuv kõrts kurvis uue tee alla ja lammutati.

Stalini valitsuse ajal paigutati Liivale Võru ja Põlva teeristi betoonist hirvekuju, mis püsis siin 60. aastate lõpuni. Kujust on säilinud rohkesti fotosid, mis näitab, et selle juures armastati end jäädvustada

Liiva küla asub Postitee suhtes olulises sõlmpunktis: küla juures asub Tartu- ja Põlvamaa piir ning teerist, kust algab miljööväärtuslik Postitee. Teede ristumiskohas paiknev kõrghaljastusega kolmnurkne ala on kujundatud Postitee turismipiirkonna Tartu-poolseks alguspunktiks. Siia on rajatud puhkeala koos põhjaliku ülevaatega Postitee kujunemisest ja teele jäävatest vaatamisväärsustest.

Kohe puhkeala kõrvale ulatub ka Liiva metsa vääriselupaik - vana mets, kus puude okstelt ripuvad habesamblikud ning koore all ronivad ohustatud liikide hulka arvatud mardikad.