Johann Laaland


Üks esimesi Tartu Ülikoolis õppinud eestlasi. 

Johann Laaland sündis 26. juunil 1792 Vana-Kuustes külakooliõpetaja pojana. Algul õppis ta külakoolis, seejärel astus 1806. aastal Tartu linna algkooli ning 1807. aastal Tartu kreiskooli, mille lõpetas kolme ja poole aastaga. 1810-1815 õppis ta Tartu kubermangugümnaasiumis, võideldes vaesuse ja kehva tervisega. 

Teda kui pärisorja taheti sõjaväkke võtta, kuid kaasõpilased kogusid 500 rubla ja ostsid ta pärisorjusest vabaks. Seejärel astus Johann Tartu Ülikooli teoloogiat õppima, kuid pidi ainelise kitsikuse ja kehva tervise tõttu 1818. a õpingud pooleli jätma. Ta läks tagasi Vana-Kuustesse ja asutas Uue-Isi vennastekoguduse ruumes algkooli, mis paistis eriliselt silma hea lauluõpetuse poolest. 

1826. aastal läks Johann Tartusse ning nimetati 1829. aastal Tartu linna 1. saksa poeglaste algkooli määraliseks õpetajaks. Tartu kubermangikoolide direktor ütles sel puhul: „Tema ametisse määramine oleks suur võit Tartu koolidele.“ Johann Laaland jäi õpetajaks kuni surmani 1854. a. 1854. aastal kirjutati „Inlandis“ ilmunud nekroloogis: „8. aprillil s.a lahkus elust Tartu linna 1. saksa poeglaste algkooli õpetaja Johann Laaland. Oma tööpõllul, mille harimisele ta alandlikult andus, on ta rahuldanud kõik nõudmised ja 25-aastase tööga saavutanud häid tagajärgi. Omast noorest east peale on ta püsinud kaaskodanikkude lugupidamises. Tema aus ja alatine püüd oli tõsta oma ja teiste haridust, vaatamata kitsastele majanduslikkudele oludele.“