Professor Lembit Tähepõld

Biokeemik

Lembit Tähepõld sündis 27. märtsil 1929 Tartumaal Kuuste vallas

Lembit Tähepõllu kui biokeemiku teadlasetee algas kohe pärast ülikooli lõpetamist. Ta esimesed konverentsidel esinemised jäävad 1955. aastasse. Ta teadustööd käsitlevat peamiselt uinutite toimet aju ainevahetusse, ajukoe ja seedenäärmete lämmastiku-ainevahetust, vastavate fermentsüsteemide ja adenosiintrifosfataasset süsteemi. 

Tähepõld tegeles ka õppetöö ja teadustöö organisaatorina nii Tartu Ülikoolis, Eestis kui ka kogu Nõukogude Liidus Üleliidulise Biokeemia Seltsi Kesknõukogu liikmena.

Arstidel tavaliselt ulatuslikke monograafiaid ei ilmu, nii ka Tähepõllul. Uuringud võeti kokku artiklites, mis ilmusid ka väljaspool Eestit. Osaleda tuli õppevahendite koostamisel üliõpilastele. Pikki aastaid organiseeris ta TÜ rahvakontrolli tööd.