Projektid

 

Aktiivsete Kodanike Fond (AEF)

Postitee koostöövõrgustiku ressursside kaardistamise küsitluse kokkuvõte

 


KÜSK 2019

07.08.2019 MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma

05.09.2019 Väljavõte projekti eesmärkidest ja tegevustest

24.09.2019 Kokkuvõte avaliku sektori fookusgrupi intervjuust

25.09.2019 Kokkuvõte kogukonna töötoast Karilatsis

14.12.2019 Kokkuvõte projekti tulemustest

31.12.2019 Tegevuskava 2020