MTÜ Karilatsi Küla Selts ootab 18. mail külastajaid Ojari talu juures. Otse Postitee kõrval.
Meeleolu loovad Karilatsi Küla Bänd'i esinemine ja rahvatantsijate etteasted.
Pakutakse erinevaid külanaiste valmistatud küpsetisi, kindlasti ka juba ette nõutud mulgiputru, Maie lihapirukaid jm.
....
Mööda Postiteed sõites liigu sobiva kiirusega, et jõuad märgata kevade tulekut!
Kindlasti peatu Karilatsis!
Tel 5838 0082
https://www.facebook.com/MtuKarilatsiKulaSelts

Karilatsi Küla SeltsKarilatsi Küla Selts Ojari talu